Letní příměstská školička

Od 19. do 23. srpna jsme v Orionu pořádali 1. ročník letní jezdecké a voltižní školičky pro děti ve věku 4 - 7 let. Všichni jsme si to moc užili :)


Příští rok znovu!