Pro členy - poplatky oddílu

Veškeré platby oddílu provádějte převodem na bankovní účet oddílu 2200704247/2010.
Při každé platbě uveďte jako variabilní symbol přiřazené členské číslo
(bez správného VS nebude platba přijata!). Do poznámky pro příjemce uveďte účel platby.

Členské příspěvky je třeba uhradit nejpozději do 31. ledna roku, na který se má roční členský příspěvek vztahovat. Není-li členský roční příspěvek uhrazen řádně a včas, členství
v oddíle zaniká ke dni 1. února.

Zápisné do oddílu - nový člen1500Kč
(500Kč pro baby-voltiž)
Členský roční příspěvek500Kč
Jízdné 2x týdně
              - sedlo3300Kč/kvartál
              - voltiž2700Kč/kvartál
              - paravoltiž1500Kč/kvartál
Jízdné 1x týdně
              - sedlo2100Kč/kvartál
              - voltiž přípravka1800Kč/kvartál
              - baby-voltiž1600Kč/kurz

Splatnosti jednotlivých kvartálů

  • 1. kvartál: do 15. 12.
  • 2. kvartál: do 15. 3.
  • 3. kvartál: do 15. 6.
  • 4. kvartál: do 15. 9.

Pokuty oddílu

Neodpracované brigádnické hodiny100Kč/1hod
Nesplnění povinnosti víkendové/prázdninové služby500Kč/půlden