Pro členy - poplatky oddílu

Veškeré platby oddílu provádějte převodem na bankovní účet oddílu 2200704247/2010.
Při každé platbě uveďte jako variabilní symbol přiřazené členské číslo
(bez správného VS nebude platba přijata!). Do poznámky pro příjemce uveďte účel platby.

Členský roční příspěvek je třeba uhradit nejpozději do 31. ledna roku,
na který se má roční členský příspěvek vztahovat.
Není-li členský roční příspěvek uhrazen včas, členství v oddíle zaniká ke dni 1. února.

Jízdné se platí čtvrtletně – tedy i o prázdninách!

Zápisné do oddílu - nový člen

1 500 Kč
(500 Kč pro baby-voltiž)

Členský roční příspěvek

500 Kč

Jízdné 3x týdně

 - jezdci

6 900 Kč / kvartál

Jízdné 2x týdně

 - jezdci

5 400 Kč / kvartál

 - voltiž

2 700 Kč / kvartál

 - paravoltiž

1 800 Kč / kvartál

Jízdné 1x týdně

 - jezdci

2 700 Kč / kvartál

 - baby-voltiž

1 600 Kč / kurz

Nejezdící 

900 Kč / kvartál


Uvedené výše příspěvků jsou platné od 1. 1. 2021

Splatnosti jednotlivých kvartálů

  • 1. kvartál: do 15. 12.
  • 2. kvartál: do 15. 3.
  • 3. kvartál: do 15. 6.
  • 4. kvartál: do 15. 9.

Pokuty oddílu

Neodpracované brigádnické hodiny

100 Kč / 1 hod

Nesplnění povinnosti víkendové/prázdninové služby

500 Kč / půlden