Pro členy - poplatky oddílu

Veškeré platby oddílu provádějte převodem na bankovní účet oddílu 2200704247/2010.
Při každé platbě uveďte jako variabilní symbol přiřazené členské číslo
(bez správného VS nebude platba přijata!). Do poznámky pro příjemce uveďte účel platby.

Členský roční příspěvek je třeba uhradit nejpozději do 31. ledna roku,
na který se má roční členský příspěvek vztahovat.
Není-li členský roční příspěvek uhrazen včas, členství v oddíle zaniká ke dni 1. února.

Jízdné se platí čtvrtletně tedy i o prázdninách!

POZOR, ZMĚNA VÝŠE JÍZDNÉHO OD 1. 1. 2024 pro VOLTIŽ
tzn. nastavte si změnu plateb již od 15. 12. 2023!

Zápisné do oddílu - nový člen

1 500 Kč
(500 Kč pro baby-voltiž)

Členský roční příspěvek

500 Kč

Jízdné 3x týdně

 

 - jezdci

9 000 Kč / kvartál

Jízdné 2x týdně

 

 - jezdci

6 600 Kč / kvartál

 - voltiž

3 300 Kč / kvartál

 - paravoltiž

2 400 Kč / kvartál

Jízdné 1x týdně

 

 - jezdci

3 600 Kč / kvartál

 - baby-voltiž

2 000 Kč / kurz

 - paravoltiž

1 200 Kč / kvartál

 

 

Nejezdící 

900 Kč / kvartál


Uvedené výše příspěvků jsou platné od 1. 11. 2023

Splatnosti jednotlivých kvartálů

  • 1. kvartál: do 15. 12.
  • 2. kvartál: do 15. 3.
  • 3. kvartál: do 15. 6.
  • 4. kvartál: do 15. 9.

Pokuty oddílu

Neodpracované brigádnické hodiny

100 Kč / 1 hod

Nesplnění povinnosti víkendové/prázdninové služby

500 Kč / půlden