Pro členy - poplatky oddílu

Veškeré platby oddílu provádějte převodem na bankovní účet oddílu 2200704247/2010.
Při každé platbě uveďte jako variabilní symbol přiřazené členské číslo
(bez správného VS nebude platba přijata!). Do poznámky pro příjemce uveďte účel platby.

Členské příspěvky je třeba uhradit nejpozději do 31. ledna roku, na který se má roční členský příspěvek vztahovat. Není-li členský roční příspěvek uhrazen řádně a včas, členství
v oddíle zaniká ke dni 1. února.

Zápisné do oddílu - nový člen1500 Kč
(500 Kč pro baby-voltiž)
Členský roční příspěvek500 Kč
Jízdné 2x týdně
              - sedlo3300 Kč / kvartál
              - voltiž2700 Kč / kvartál
              - paravoltiž1500 Kč / kvartál
Jízdné 1x týdně
              - sedlo2100 Kč / kvartál
              - voltiž přípravka1800 Kč / kvartál
              - baby-voltiž1600 Kč / kurz

Splatnosti jednotlivých kvartálů

  • 1. kvartál: do 15. 12.
  • 2. kvartál: do 15. 3.
  • 3. kvartál: do 15. 6.
  • 4. kvartál: do 15. 9.

Pokuty oddílu

Neodpracované brigádnické hodiny500 Kč / 1 hod
Nesplnění povinnosti víkendové/prázdninové služby500 Kč / půlden