AKTUALITY

Díky novým nařízením týkajícím se amatérského sportu:

Jezdci chodí od 26. 4. podle stálého rozpisu!
(dodržujte prosím své jezdecké dny a choďte tolikrát týdně -1x, 2x - kolikrát máte)
Aktuální tabulka bude umístěna na dveřích stáje a je vyvěšena na facebooku orionské skupiny.

Voltiž od 4. 5. obnovení tréninků ve standardní dny a časy. 

Pro veřejnost:

Soukromé hodiny zatím bohužel stále neposkytujeme,
děkujeme za pochopení!