Propozice Paradrezúrních soutěží

Paradrezúrní soutěže v rámci drezúrních závodů TJ ORION Praha 19.června 2010

Základní údaje :
pořadatel: jezdecký oddíl TJ Orion Praha, o.s.
datum konání: 19.6.2010
místo konání: areál jezdeckého oddílu ul.U Ledáren 48, Praha 4 ,Braník
kolbiště: drezurní obdélník 20 x 40 m ,písčitý, krytý
opracoviště: písčité

Funkcionáři závodů:
ředitel: Tomáš Mašek
tajemník: Vladimír Šmelhaus
hlavní rozhodčí: Renata Vikartová
rozhodčí: Pavla Loudová, Jan Minář, Hana Štěpánová  

Technické údaje:

úlohy FEI 2OlO - paradrezurní test Novice
test skup. Ia-III,
Individual Championship Test skup. Ia - III

Pořadí jezdců bude stanoveno podle dosažených procent v dané úloze.
Jezdci startující ve skupině,do které jsou zařazeni klasifikátorem, budou hodnoceni odděleně od ostatních.
Prezentace a schůzka soutěžících a jejich doprovodu v 10 hod.,předpokládaný začátek soutěže v 11,30 hod.. Vyhlášení výsledků a dekorace ihned po skončení paradrezurní soutěže. Všichni soutěžící obdrží floty a věcné ceny.

Všeobecné údaje:

přihlášky na adresu: MUDr.E.Zamrazilová, Pod Terebkou 3 , Praha 4, 140 16, tel 720101912, e-mail: hanazamrazilova@seznam.cz
uzávěrka přihlášek: 15.6.2010
peněžité plnění:startovné: 100 Kč
služby: pořadatel nezajišťuje ustájení koní.
Stravování formou bufetu v sousedství areálu, zajištěna lékařská a veterinární služba.

Veterinární předpisy:
Před vyložením koní je nutné odevzdat platné veterinární doklady pro převoz koní na sportovní akce.

Ostatní ustanovení:
Námitky a stížnosti je možné podat hlavnímu rozhodčímu.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt.
Pořadatel neručí za případné úrazy jezdců,koní a doprovodu v průběhu závodů, za ztrátu a poškození věcí

Soutěže se konají pod záštitou ČHS. Za JO TJ ORION Praha Elvíra Zamrazilová