Den Děti

   V neděli 30.5., hned po voltižních závodech, jsme v Orionu uspořádali Den dětí, koní a otevřených dveří (a otevřených nových branek). I přes dosti deštivé dopoledne si k nám před obědem našla cestu pěkná řádka dětí s rodiči, na které už čekal náš program. Než si děti prošly naši kruhovou opičí dráhu s ,,koňskými úkoly“ (slalom s kolečkem, překonávání parkurových překážek, skok z paravoltižních schůdků a balancování na křížkové kavaletě), skákání v pytli po trati z modrých matrací a házení podkovami, než se povozily na koních a potom se o ně náležitě postaraly dobrůtkami a čištěním a než nám nakreslily nějaký koňácký obrázek, uběhlo nám celé dopoledne. Nutno říci, že nikdo neutíkal hned po svezení. Děti i rodiče si různé úkoly opakovali a zatímco děti kreslily, milí rodiče se zajímali o koně, náš oddíl, jezdecké sporty, konzultovali s námi včerejší závody a vůbec se projevovali příjemně aktivně.
   Po polední pauze přišlo ještě pár dětí, ty už měly štěstí na slunečné počasí, a tak si všichni koníci po závodech protáhli nohy.
   Z reakcí návštěvníků i našich vlastních zkušeností si dovolím říct, že náš Den dětí u koní se opravdu povedl. Pravda, účast mohla být větší, na druhou stranu takto jsme se mohli všem důkladně věnovat a opravdu si užít každé dítě a jeho příslušníky, naučit je, jak se kůň čistí, dopřát jim pohled na svět z koňského hřbetu a nechat je beze spěchu si vychutnat, co jsme pro ně připravili.

   Chci moc poděkovat Elišce a Anežce, které mně a Kíce celý den trpělivě a ochotně pomáhaly a zasloužily se o hladký průběh celé akce.

Klára Free