Voltižní a paravoltižní závody v Orionu

Jako každý rok i letos pořádáme voltižní a paravoltižní závody, tentokrát se v našem oddíle odehrají v sobotu 2. června. Přijďte se podívat na akrobatické sestavy cvičenců z celé republiky, nebudou chybět ani reprezentanti ČR, kteří se letos chystají na mistrovství světa!
Volnou sestavu vám předvede i domácí tým TJ Orion.
Foto:Michal Rydlo
Předběžný časový rozvrh sobotního klání:
9:00 povinné sestavy skupin, následovat budou povinné a technické sestavy jednotlivců
12:00 soutěž v paravoltiži
14:00 volné sestavy skupin a jednotlivců
18:00 vyhlášení výsledků