Paravoltiž

Paravoltiž je jednou z disciplin sportu handicapovaných dětí. Navazuje na hipoterapii a je vhodná zejména pro ty děti, které mají chuť poprat se se svým postižením a cvičit a mají doporučení k tomuto sportu od svého lékaře.

Paravoltiž byla v roce 1998 uznána oficiálně jako sport pro postižené děti a její pravidla jsou odvozena od voltižních pravidel. Cvičí se pouze v kroku. Soutěže jsou rozdělené do kategorií jednotlivců, dvojic a skupin, muži a ženy se hodnotí zvlášť. Kategorie se dále rozdělují podle stupně postižení na mentální, těžký a lehký handicap. Každý paravoltižér musí předvést povinnou sestavu, která je pro všechny stejná a volnou sestavu, která se skládá z deseti cviků a její obtížnost závisí na schopnostech dítěte.
Hanka Roubíčková na Luganovi

Paravoltiž rozvíjí pohybovou dovednost handicapovaných dětí, přináší jim radost, uspokojení a seberealizaci. K tomu významně přispívá i kontakt s koňmi. Velkou roli v našem oddíle hraje i skutečnost, že postižené děti mají možnost trénovat se zdravými dětmi a jsou motivováni k dosažení lepších výsledků.

Úspěchy na závodech posilují jejich sebevědomí i chuť na sobě dále pracovat a jejich radost z dobrého umístění je i radostí pro jejich rodiče i pro nás cvičitele.
Náš tým


Pravidla paravoltiže můžete STÁHNOUT ZDE.


Kontakt:
Ing. Nora Hořická
608 076 999 / 724 511 177
norahoricka@seznam.cz