Pro členy

Stanovy jezdeckého oddílu TJ ORION Praha ZDE


Jízdárenský řád JO TJ ORION 

 • Zásady chování a povinnosti členů oddílu; zásady zacházení s koňmi;
  povinnosti a zásady týkající se výcviku na koni; krmení koní,
  čištění stájí - služby; ochrana zdraví lidí a koní; ostatní ustanovení 
 • Členové jsou povinni seznámit se s Jízdárenským řádem,
  jeho neznalost neomlouvá!  

Brigádnická povinnost členů a víkendové služby

 • Pro všechny aktivní členy platí brigádnická povinnost!!!
 • Pro děti starší 15 let odpracovat 10 brigádnických hodin měsíčně
  (v zimních měsících: prosinec, leden, únor - pouze 5)
 • Pro děti mladší 15 let odpracovat 5 brigádnických hodin měsíčně
  (v zimních měsících: prosinec, leden, únor - pouze 2). 
 • Z každé neodpracované hodiny plyne sankce 100 Kč.

 • Víkendové služby 
  • Jednou zhruba za tři měsíce vychází na děti tzv. víkendová služba
   sobota odpoledne a neděle dopoledne i odpoledne!!! (viz. rozpis)
   (frekvence víkendových služeb vyplývá z aktuálního počtu aktivních členů), kdy mají povinnost se o koně postarat o víkendu.
   • O víkendu je potřeba, aby byl s dětmi v oddíle přítomen alespoň 1 rodič/dospělý
  • V případě, že se člen víkendové služby nemůže účastnit, je jeho povinností za sebe nalézt náhradu a oznámit tuto změnu přes mail výboru.
  • Víkendové služby jsou povinné, nedodržení povinnosti je trestáno
   (finančí pokuta 500 Kč za každý neúčastněný se PŮLDEN služby, 
   tzn. až 1 500 Kč za celý víkend)!
  • Za 1 krmení o víkendových/prázdninových službách jsou členovi počítány 3 brigádnické hodiny (v případě standardního počtu lidí na službě, u většího počtu se počet přidělených hodin adekvátně dělí.)
 • Prázdninové služby
  • Členové jsou též povinni zajistit krmení během prázdnin
   (velikonoční, hlavní letní, podzimní, vánoční)
  • Každý člen aktivně se účastnící výcvikových hodin by měl odsloužit minimálně jeden celý den (nemusí najednou).
   Členové, kteří odkrmí v průběhu letních prázdnin více dní (počet je upřesněn výborem oddílu před začátkem prázdnin) bývají odměňováni
 • Během roku se koná několik velkých brigád 
  • v oddílu se sejdou členové, rodiče a udělá se spousta práce.

Veškeré platby oddílu provádějte převodem na bankovní účet oddílu
a vždy uvádějte svůj variabilní symbol:

 •  2200704247/2010


Zápisy ze schůzí

Výroční zprávy TJ naleznete ZDE