Pro zájemce o členství

Chceš se stát členem TJ Orion?

Nejlepší je se k nám přijít nejdřív podívat, jak to vypadá, jak probíhá trénink. Určitě je dobré vědět, že to u nás nechodí jako v jiných sportech, kam si přijdeš na hodinu zacvičit (rozuměj zajezdit) a zase jdeš. Chceme, aby ses u nás naučil, jak se o koně postarat, nakrmit jej, vyčistit...

Členství u nás není jen o ježdění. Pokud máš tréninkový den, počítej se tím, že u nás strávíš celé odpoledne až do večera. V tréninkový den je totiž zodpovědnost účastnících se členů postarat se o všechny koně před i po samotném výcviku (a to i v případě, že koně se ten den výcviku neúčastní). Základem je, aby bylo o všechny koně postaráno. Vše se ale naučíš a se vším ti samozřejmě pomůžou i ostatní.

Jak se dočteš níže, jsou u nás povinné i pravidelné brigády, zavedené za účelem údržby a zvelebení areálu - nemáme totiž žádné zaměstnance a o vše se musíme postarat my, členové. Je to jediný způsob, jak udržet ceny ježdění co možná nejníže a umožnit ježdění dostupnější pro všechny.

V případě, že se ti to u nás takto líbí, stáhni si PŘIHLÁŠKU (vzor přihlášky prochází úpravami, než bude přidána nová verze přihlášky, můžete se obracet na mail), čitelně ji vyplň hůlkovým písmem a zanes do oddílu. Nejlépe i dopiš, se kterým cvičitelem si na jízdárně o členství mluvil. Přihlášky se projednávají na schůzích výboru jezdeckého oddílu, které se konají na přelomu každého měsíce. Pokud budete přijati, budeme vás mailem či telefonicky kontaktovat. 

Zápisné do členské základny činí 1500 Kč. 

Pro výcvik v sedle
Do sedla přijímáme zájemce od 13 let (platí i pro přijmutí do nejezdících). Nejdřív se musí osvědčit v tzv. nejezdících - "nejezdící" je označení pro členy oddílu, kteří se chodí do oddílu učit základům péče o koně, platí čtvrtletně 900Kč. Po přeřazení do jezdících platí děti čtvrtletně 3300 Kč. Tréninky probíhají dvakrát týdně (na výběr jsou tyto dny: pondělí, středa, pátek, sobota). Více informací o jezdcích najdete ZDE.


Pro voltiž
Do voltiže přijímáme i menší děti, než se přijímají do sedla - většinou již od sedmi let. Pokud máte zájem přihlásit vaše dítě právě na voltiž, určitě se stavte v některý z tréninkových dní (v úterý či ve čtvrtek okolo 16:30), abyste viděli, jak voltiž vůbec vypadá. Voltižáci platí 2700 Kč čtvrtletně. Pro mladší děti nabízíme vožení na poníkovi - tzv. baby-voltiž. Za baby-voltiž se platí pololetně 1600 Kč - na koni se střídá okolo pěti dětí. Více informací o voltiži najdete ZDE.
Všichni členové platí ještě ročně oddílový příspěvek 100 Kč.

Pro všechny jezdící členy platí také brigádnická povinnost - pro děti starší 15 let odpracovat 10 brigádnických hodin měsíčně (v zimních měsících pouze pět), pro děti mladší 15 let odpracovat 5 brigádnických hodin měsíčně (v zimních měsících dvě). Jednou zhruba za tři měsíce vychází na děti tzv. víkendová služba, kdy mají povinnost se o koně postarat o víkendu (odpracované hodiny na víkendové službě se počítají do brigádnických hodin také). O víkendu je potřeba, aby s dětmi byl přítomen rodič/dospělý (člen za dozor zajištěný z jeho strany dostává brigádnické hodiny). Za každou neodpracovanou hodinu jsou jezdci i voltižáci sankciováni 100 Kč

Závěrem jen upozornění, že jízdné se platí čtvrtletně - tedy i o prázdninách a stejně tak platí o prázdninách i brigádnická povinnost. (Ale zároveň i o prázdninách můžou děti chodit jezdit - pokud zrovna koně nejsou na táborech).