Hipoterapie


Hipoterapii se oddíl věnuje od roku 1991. 
Do oddílu docházejí dlouhodobě – řadu měsíců – 2x týdně děti s dětskou mozkovou obrnou
a dospělí s roztroušenou mozkomíšní sklerózou, jednou týdně děti nevidomé. 
Ti ročně odcvičí přes 1200 terapeutických jednotek. 
Hipoterapie probíhá celoročně s výjimkou letních prázdnin menší pauzy kolem Vánoc.

Přijímání klientů na doporučení jejich ošetřujícího lékaře (pediatra či neurolog)
se děje podle kapacity oddílu, která je menší, než je poptávka.
Kompletní terapeutický tým – fyzioterapeutky s kurzem pro hipoterapii, cvičitelé jezdectví,
zaškolení vodiči a pomocníci zajišťující bezpečnost klientů, provádějí cvičení
na 4 koních připravených pro hipoterapii.
 Někteří zdravotně postižení přecházejí ke sportovnímu ježdění v disciplíně
paravoltiž nebo pradrezúra.

Protože klienti hradí necelou polovinu nákladů vynaložených na provoz projektu hipoterapie,
je zbývající část nákladů pokryta z grantu.

Projekt je realizován s finanční podporou
hlavního města Prahy Činnost oddílu v oblasti hipoterapie, paravoltiže i pradrezúry
v posledních letech také podpořila zejména Městská část Praha 4.


Mezi další sponzory v uplynulých letech patřily Kooperativa, Auto Adámek,
společnost Bohal, Eltodo dopravní systémy, Geotechnika Arkádie, Grid, Satra,
Biofaktory, Bonduelle, Nestlé Česko, rumburak.cz, Zentiva.
Věcnými dary, především na integrované závody ve voltiži a paravoltiži,
přispívají společnosti Canvit, Kamír a Co. spol. s r. o., Equiservis.
Finančním darem dlouhodobě přispívá PRE,
na vybavení pro hipoterapii přispěl též Fond pomoci a.s. Siemens.

Naše sponzory můžete také najít v menu PARTNEŘI

Kontakt HIPOREHABILITACE:  
Jan Šmelhaus
Jan.Smelhaus@seznam.cz