Hipoterapie


Hipoterapii se oddíl věnuje od roku 1991. 
Do oddílu docházejí dlouhodobě – řadu měsíců – 2x týdně děti s dětskou mozkovou obrnou
a dospělí s roztroušenou mozkomíšní sklerózou, jednou týdně děti nevidomé. 
Ti ročně odcvičí přes 1200 terapeutických jednotek. 
Hipoterapie probíhá celoročně s výjimkou letních prázdnin menší pauzy kolem Vánoc.

Přijímání klientů na doporučení jejich ošetřujícího lékaře (pediatra či neurolog) se děje
podle kapacity oddílu, která je menší, než je poptávka.
Kompletní terapeutický tým – fyzioterapeutky s kurzem pro hipoterapii, cvičitelé jezdectví,
zaškolení vodiči a pomocníci zajišťující bezpečnost klientů, provádějí cvičení na 4 koních připravených pro hipoterapii.

Někteří zdravotně postižení přecházejí ke sportovnímu ježdění v disciplíně
paravoltiž nebo pradrezúra.

Protože klienti hradí necelou polovinu nákladů vynaložených na provoz hipoterapie,
je zbývající část nákladů pokryta z grantů Hlavního města Praha a Městské části Praha 4
a dále z podpor sponzorů, z nichž nejvýznamnější v posledních letech je:
PRE, Kooperativa, Auto Adámek, spol. Bohal, Eltodo dopravní systémy, Geotechnika Arkádie,
GE Money Bank, Grid, Satra.
Věcnými dary, především na integrované závody ve voltiži a paravoltiži, přispívají Biofaktory, Bonduelle, Nestlé Česko, rumburak.cz, Zentiva. Finančním darem na vybavení pro hipoterapii přispěl též Fond pomoci a.s. Siemens.

Kontakt HIPOREHABILITACE:  
Jan Šmelhaus
Jan.Smelhaus@seznam.cz