HOBBY MĚLNÍK 27.3.2011
Po úporném trénování v průběhu zimy jsme konečně vyrazili na první jezdecké závody v tomto roce. Vzhledem k tomu, že i pro naše koně to byl první letošní výjezd se vše odehrávalo v poměrně rychlém a hektickém tempu. V pátek jsme Rosseliniho a Lohera řádně načesali a připravili si věci. Jelikož se Patty, Nora a Jožka účastnily raních drezurních soutěží a prezentace probíhala pouze do osmi hodin, museli jsme již v sedm naložit a vyrážet. Brzké vstávání se na nás docela podepsalo. Hned za Prahou jsme vjeli do husté mlhy a představa o boudění na obdélníku tedy vypadala vcelku reálně. A Loher naši nervozitu po jeho vyložení ještě prohloubil. Oproti klidnému Rosselinimu (který si vše nechával až na opracování) kolem nás nervózně tancoval a dokazoval nám, že bylo správné rozhodnutí, vzít si s sebou bezpečnostní vestu. Naštěstí se drezurních soutěží účastnilo málo koní, čili opracoviště zelo prázdnotou. Divoká jízda se tedy, k naší úlevě, nekonala. Jožka s Rosselinim byla první dvojce, do které byla vložena naše důvěra v soutěži Z2. I přesto, že se Rosselini lekal všech možných, i nemožných věcí, ho Jožka zkušeně uvedla a vybojovala tedy druhé místo. Nora s Loherem, který už se naštěstí zklidnil si v soutěži Z3 vyjela rovněž pro bílou stužku. Na obdélníku jim to spolu moc slušelo a druhé místo tedy zasloužené. Po posledním skokovém tréninku před závody nám Rosselini taktně naznačil, že jet s ním parkury by bylo opravdu jen na vlastní nebezpečí (Rosseliny stihl Patty shodit "jen" třikrát). Musela tedy absolvoval s Rosáčem drezuru. V Z3 si vyjela třetí místo. Drezurní příprava i opracování bylo pod vedením Aleny Litošové. Pak následovala několikahodinová pauza a Loher sbíral síli na parkur 90cm, na který byla dvojice připravována panem Maškem. Už při nandavání kamaší Loherovi vzpláli jiskry v očích. Na parkury se opracoviště dost zaplnilo a po prvním nacválání Loher Terce předvedl, že ani v rychlostních slalomech mezi živými terči, by se neztratil. Po pár cvičných skocích se někteří startující nechali slyšet, že proti "hannoverákovi" nemají šanci. Neměli ale důvod se obávat, protože Loher bohužel po nešťastném pádu na oxeru na opracovišti i s jezdkyní upadl. Naštěstí byl očividně sám překvapený a jen odklusal opodál. Překvapila nás ohleduplnost ostatních soutěžících, kteří své koně zastavili a umožnili nám klidné chycení koně. Loher se jevil v pořádku a tak si skočil ještě jeden cvičný skok a šel se připravit na start. Bohužel po vjetí do kolbiště začal kulhat a tak se s Terkou museli ze soutěže odhlásit. Pak už zbývalo jen naložit koně a pořádku dojet zpátky do Orionu. Doufáme, že tento výjezd nebyl v sezóně poslední a budeme mít možnost ještě znovu okusit závodní atmosféru.
Loher po vyložení

Rosselini a Jožka na opracovišti
                     

Nora s Loherem

Patty s Rossem
Loher s Terkou  na opracovišti