ROZPIS
VOLTIŽNÍCH A PARAVOLTIŽNÍCH ZÁVODŮ TJ ORION
XXIII. ROČNÍK
___________________________________________________________________________

Pořadatel:                        JO TJ Orion Praha
                                    Paravoltiž pod záštitou Českého svazu tělesně postižených sportovců

Datum konání:             sobota 28.5.2011

Místo konání:            Praha 4 - Braník, U Ledáren 48

Číslo závodů:            528A7

Organizační výbor:   ředitel závodů:                    ing. Nora Hořická
                                    tajemník:                             Kristýna Svatá
                                    výpočetní služba:                Ing. Dušan Purr, Daniela Weingartnerová   
                                    lékařská služba:                  Alena Frühaufová, Barbora Hervertová
                                    veterinární služba:              MVDr.Jan Chvátal
                                    technické zabezpečení:       Josef Zelinka
                                    hlasatel:                               Borek Hlad
                                    zvuk :                                  Ondřej Hruška
                                    hospodář:                             Klára Frühaufová
                                  
Hlavní rozhodčí :            Dalibor Blažek  
Sbor rozhodčích :            Milka Hanáková , Radmila Dudková , Libor Randa
                                    
                                   
Všeobecné podmínky: závody jsou organizovány podle Všeobecných pravidel ČJF, Voltižních pravidel ČJF, platných od 1.4.2011 a Směrnic pro rozhodčí, platných od 1.4.2011,
spolu se Všeobecnými a Veterinárními pravidly a doplňky platnými pro rok 2011.
Vedoucí ekipy předloží pořadateli  před vyložením koní zdravotní průkaz koně  s příslušným veterinárním potvrzením podle směrnic SVS a OVS platným v roce 2011.

Technické podmínky soutěží:
závodní kruh : kruh s pískovým povrchem o Ø 20m na kryté jízdárně
opracoviště: 1 kruh s pískovým povrchem v kryté jízdárně
                                                        1 kruh s pískovým povrchem na otevřené jízdárně

Soutěže: 1) soutěž skupin D – povinná a volná sestava
                                   2) soutěž skupin 1* junior – povinná a volná sestava
                                   3) soutěž skupin 2*senior – povinná a volná sestava
                                   4) soutěž jednotlivců  - dětí – povinná sestava
4) soutěž jednotlivců 1* mužů a žen  - povinná a volná sestava    
                                    5) soutěž jednotlivců 2* mužů – technická a volná sestava
                                    6) soutěž jednotlivců 2* žen – technická a volná sestava
                                    7) soutěž dvojic – volná sestava – jednokolová                              
                                    8) soutěže v paravoltiži - povinné a volné sestavy jednotlivců a dvojic                                         
                                    9) hobby soutěž pro začínající nelicentované voltižéry – volná sestava,                     
                                        voltižér předvede 8 libovolných cviků včetně  seskoku a náskoku


Startovné: skupiny  1* a 2* 250,-Kč
                                    skupiny D 200,-Kč
                                    dvojice 100,-Kč
                                    jednotlivci a hobby 50,-Kč
zapůjčení koně pouze po předchozí domluvě

Technické zajištění: občerstvení formou bufetu od pátku večera, v sobotu od rána v bufetu 
                                   „U Sparty“
                                    ubytování na základě přihlášky v tělocvičně (spací pytel a karimatka)  
                                    50Kč/os/noc                                     
                                    ustájení koní jen na základě přihlášky, 500Kč/1 kůň/pá – ne , seno
                                    a podestýlka v ceně, do přihlášky napište požadavek na piliny!

Ceny: věcné pro umístěné na 1. až 3. místě, floty pro všechny zúčastněné
Předběžný časový program:

pátek 27.5.2011            17,oo            veterinární přejímka koní
18,3o  schůzka vedoucích ekip, lonžérů, rozhodčích v bufetu
„U Sparty“- předání licencí, rozhodcovských listin (pouze podle vzoru 2011!!)
a USB s hudbou

sobota 28.5.2011         9,oo   povinné sestavy skupin D, junior 1*, senior 2*
                                   11,oo  povinné sestavy jednotlivců dětí, junior 1* a senior 2*
                                   12,oo   soutěže v paravoltiži
14,oo volné sestavy  skupin D, junior 1*, senior 2*
16,oo volné sestavy jednotlivců 1* a 2*
                                    16,45  volné sestavy dvojic
                                    17,oo  hobby soutěž
18,oo   vyhlášení výsledků, závěrečný ceremoniál

Pořadatel může časový plán upravit podle počtu přihlášených závodníků .
V případě malého počtu závodníků mohou být některé kategorie sloučeny.

Přihlášky:  jen na předepsaných tiskopisech se všemi náležitostmi do 16.5.2011
na adresu: TJ Orion, U ledáren 48, 147 00 Praha 4 (obálku označte nápisem „ZÁVODY“)
nebo na mail : josefzelinka@seznam.cz

Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za případná zranění a hmotné škody účastníků spojené s účastí na závodech.

V Praze dne 20.4.2011

Ing. Nora Hořická
ředitelka závodů

Rozpis schválen ing.Norou Hořickou, manažerkou voltiže  dne 20.4.2011
Rozpis byl zaslán  na OV ČJF v Praze dne 27.4.2011