Soustředění v Pticích

Tentokrát jsme se rozhodly vyrazit na drezurní soustředění pod vedením Karolíny Žižkové. Soustředění se konalo v jezdeckém klubu Tamare v Pticích. Jela Nora Klapalová s Amaryllisem a Johana Tichá s Alonzem. Začínalo se v sobotu ráno. V Pticích jsme měly koně ustájené na opačné straně vesnice, než byla hala ve které se jezdilo. Tak jsme se každý den dvakrát projely po vesnici a Amaryllis zjistil, že mu hromada sněhu nebo plot potažený igelitem nic neudělá a bagr ho nesní. Program soustředění byl následující: jezdci měli samostatné opracování a následně individuální půl hodinu intenzivní práce pod paní Žižkovou. Pro Jožku i Alonza to bylo jejich první soustředění, ale i tak vše zvládli na jedničku a všemi obdivovaný Alonzo předvedl, že i hafling zvládne ustupování na holeň. Amaryllisovi s Norou se také dařilo, u něj bylo ježdění zaměřeno na uvolnění a následné sebrání a shromáždění, aby šel pěkně dopředu a vydržel na otěži. Neděle probíhala stejně, opět jsme šly jezdit ráno, samostatně jsme opracovaly poté odjezdily a vykrokovaly. Domů jsme jely unavené a spokojené z povedené práce s koňmi. Už se těšíme na pokračování tohoto soustředění, které by mělo být v JK Epona v Praze Komořanech 20.-21.4.2013