Paravoltižní závody v Hostěnicích

V sobotu 27.4.2013 se náš tým ve složení „P na třetí“- Petra Vrátná, Petra Maláková, Pepa Kočí a Verča Písaříková vydal na paravoltižní závody do Hostěnic u Brna. Nu a protože Amaryl dopřál naší Noře nedobrovolný pobyt v Krčské nemocnici „zdědila“ nás pro tyto závody další z našich trenérek Kačka Francová. Zároveň s našimi závody se v Braníku konaly závody jezdců tak jsme do Hostěnic vyrazili bez našeho milovaného oře Kosáka, který buď makal pod někým v sedle nebo si užíval zaslouženou dovolenou a havaj, nevadilo - také mu jí třeba dopřát. Na závodech nás čekala kobyla jménem Bublina, postavou typu Kos, dobře vykrmená, co se hřbetu týká dosti prostorná. Bublina měla svoji premiéru neboť těsně před začátkem našeho zápolení složila úspěšně lonžovací zkoušku, z naší strany Bublině budiž uděleno vysvědčení s vyznamenáním celé závody nás trpělivě odnosila bez nejmenšího signálu „vystupte si“. Nebyla by to správná reportář, kdybych se nezmínila o průběhu našeho zápasu, myslím, že pro povinnou, volnou i sestavy dvojic jsme se každý ze sebe snažil plně vydolovat to nejlepší co na koni umíme a podle toho vypadalo i naše ohodnocení rozhodčími v sestavách jednotlivců Petra V. - 1.místo, Petra M.- 3.místo, Pepa – 1.místo, Verča „pro změnu“ též 1.místo - paráda, posbírali jsme tituli kde se dalo. Výsledek zápolení dvojic je Verča s Petrou M. - 1.místo, Pepa s Petrou V. - 2.místo, v průběhu našeho Hříšného tance jsme všem přítomným předvedli alespoň dle hlasatelky nácvik ve vodě, jenže bez vody. Při stoji jsem se začala vrtěti do rytmu, až jsem se tím slanila po zádech z koně, Pepa se asi „rozhodl“ že sám nepojede, po chvíli „žuch“ - Pepa nám uzrál. Jsme však stateční, na koně nás po chvíli znovu nahodili a jelo se dál. Hostěnice jsme si všici pěkně užili, už se těšíme na další závody, tentokrát v Počernicích.