Spolupořádáme paravoltižní workshop

Více se dozvíte rozkliknutím obrázku .)