Paravoltižní seminář

Pracovní seminář paravoltiže proběhl 26.9. v Orionu, účastnilo se Sdružení Ambra z Měřína u Brna, Stáj Trojan Šeberov, členové paravoltižního družstva Orion a jejich rodiče a sourozenci a děti z hiporehabilitace Orion a jedna kolemjdoucí dvojice maminky s dcerkou. Pod vedením Nory Hořické za asistence Katky Francové, Elišky a Nory Klapalové a koní Lugana a Alonza si účastníci procvičili povinnou a volnou sestavu na barelu, vyzkoušeli bosu a probrali teorii k paravoltiži . Podle svých možností a schopností si pak jednotlivé cviky vyzkoušeli na koni, nebo se jen povozili. Ke konci si dali říct i někteří rodiče, kteří po cvičení uznali, že voltiž je náročná i pro zdravého člověka a své děti náležitě ocenili! Příští rok zase!