O oddílu
Orion je jezdecký oddíl, který se nachází kousek od centra Prahy,
a právě pražským dětem nabízí možnost trávení volného času trochu mimoměstsky
–  u koní

Členové oddílu se pod dozorem zkušených cvičitelů podrobují výcviku v jedné z disciplín,
které se v Orionu provozují – voltiži, parkuru a drezuře. Cílem hodin je zlepšit dovednosti
dětí natolik, aby byly schopné se s úspěchem účastnit závodů, popř. mistrovství. 

Kromě jízdy na koni se děti učí v oddíle zodpovědnosti i schopnosti postarat se o druhé,
práci v týmu.

Rušná Praha nabízí mnoho volnočasových aktivit, ale jen při málokterých si člověk
odpočine tak dobře jako při fyzické práci u koní a jízdě na jejich hřbetě. 

Jezdecký oddíl v Braníku vznikl v roce 1968 jako Pony klub
při Výzkumném ústavu zemědělských strojů v Praze - Chodově,
v roce 1979 byl přičleněn k TJ ORION Praha. 
Pozvánka na oslavy 50. výročí, fotoalbum zde.

Od samého počátku se v oddíle provozuje výuka jezdeckých dovedností, 
výcvik je zaměřený především na drezuru a parkur.
V roce 1986 přibyla do aktivit oddílu také jezdecká disciplína voltiž.

V parkuru, drezuře i ve voltiži se závodníci účastní závodů a Orion v těchto disciplínách
závody i pořádá. V roce 1991 otevřel pražský jezdecký oddíl své dveře i handicapovaným
dětem a začala se zde provozovat hiporahabilitace. V návaznosti na ni oddíl nabídl možnost handicapovaným dětem realizovat se skrz i paravoltiž a paradrezuru.
Právě hlavně v paravoltiži sklízí oddíl úspěchy, v této disciplíně se stal několikanásobným
držitelem titulu Mistra ČR.

V oddíle probíhají také doprovodné aktivity v podobě veřejných vystoupení,
které pořádáme jak u nás v oddíle, tak vyjíždíme na různé výstavy, soutěže a slavnosti.
Pravidelně jsme vystupovali např. na na Mistrovství paradrezury na Trojském ostrově,
Dni koní v Lysé nad Labem, Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem a Kralovicích,
na Mistrovství paradrezury na Trojském ostrově nebo na Dni Země na Točné.