O oddílu

Orion je jezdecký oddíl, který se nachází kousek od centra Prahy, a právě pražským dětem nabízí možnost trávení volného času trochu mimoměstsky – u koní. Členové oddílu se pod dozorem zkušených cvičitelů podrobují výcviku v jedné z disciplín, které se v Orionu provozují – voltiži, parkuru a drezuře. Cílem hodin je zlepšit dovednosti dětí natolik, aby byly schopné se s úspěchem účastnit závodů, popř. mistrovství. Kromě jízdy na koni se děti učí v oddíle zodpovědnosti i schopnosti postarat se o druhé, práci v týmu.

Rušná Praha nabízí mnoho volnočasových aktivit, ale jen při málokterých si člověk odpočine tak dobře jako při fyzické práci u koní a jízdě na jejich hřbetě. 


       Naši koně

       Voltiž
       Paravoltiž
       Jezdci
       Hipoterapie

       Areál Jezdecký oddíl v Braníku vznikl v roce 1970 jako Pony klub při Výzkumném ústavu zemědělských strojů v Praze - Chodově, v roce 1979 byl přičleněn k TJ ORION Praha. Od samého počátku se v oddíle provozuje výuka jezdeckých dovedností, výcvik je zaměřený především na drezuru a parkur. V roce 1986 přibyla do aktivit oddílu také jezdecká disciplína voltiž.V parkuru, drezuře i ve voltiži se závodníci účastní závodů a Orion v těchto disciplínách závody i pořádá. V roce 1991 otevřel pražský jezdecký oddíl své dveře i handicapovaným dětem a začala se zde provozovat hiporahabilitace. V návaznosti na ni oddíl nabídl možnost handicapovaným dětem realizovat se skrz i paravoltiž a paradrezuru. Právě hlavně v paravoltiži sklízí oddíl úspěchy, v této disciplíně se stal několikanásobným držitelem titulu Mistra ČR.

V oddíle probíhají také doprovodné aktivity v podobě veřejných vystoupení, které pořádáme jak u nás v oddíle, tak vyjíždíme na různé výstavy, soutěže a slavnosti. Pravidelně jsme vystupovali např. na Dni koní v Lysé nad Labem, na Mistrovství paradrezury na Trojském ostrově nebo na Dni Země na Točné.